BIP Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

2024-05-28 14:46 - Dodanie nowej wiadomości: Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

2024-06-03 12:35 - Edycja wiadomości Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Przejdź do wiadomości