BIP Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

OPS w Wiźnie

Gmina Wizna realizuje Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.


Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Partnerami 35 Gmin, w tym Gmina Wizna, a Realizatorami: 33 lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz 2 centra usług społecznych, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie.


Gmina Wizna pozyskała dofinansowanie w kwocie  304 669,75 zł   na realizację  usług sąsiedzkich dla 5 osób oraz usług teleopiekuńczych dla 5 osób.
Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2027 r.


Ze wsparcia będą mogli korzystać osoby samotne, mieszkańcy gminy Wizna, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na których rzecz nie zostało przyznane świadczenie w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia, opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (np. świadczenie pielęgnacyjne),


Osoby muszą spełniać, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

- osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
- osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat.

Gmina Wizna oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie jako Realizator Projektu w ramach Programu teleopieki domowej będzie świadczyć następujące usługi:
Usługi sąsiedzkie.

Obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną - pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi teleopiekuńcze.
Wsparcie obejmuje podłączenie opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z Centrum Teleopieki. 

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z terenu gminy Wizna  mogą zgłaszać potrzebę powyższego wsparcia  osobiście  lub telefonicznie do  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wiźnie,  ul. pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, tel. 888-90-15 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30

OPS w Wiźnie
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 maj 2024 14:42
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2024 14:46
Data edycji: poniedziałek, 3 cze 2024 12:35
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 164 razy
Ilość edycji: 1