BIP Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 18 czerwca 2024

Wiadomości

INFORMACJA – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA - [Wszystkie zmiany]

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023

Dodanie nowej wiadomości: Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023 - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE ZA ROK 2023 ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2024

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE ZA ROK 2023 ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2024 - [Wszystkie zmiany]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIZNA ZA 2023 ROK ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2024 ROKU Wizna, dn. 22.04.2024

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIZNA ZA 2023 ROK ORAZ PRZEDSTAWIENIE POTRZEB ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W 2024 ROKU Wizna, dn. 22.04.2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 maja 2024

Wiadomości

Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

Dodanie nowej wiadomości: Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 kwietnia 2024

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na Kierownika Klubu Senior +

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko Kierownika Klubu Senior + - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVI/411/2024 z dnia: 14 marca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVI/411/2024 z dnia: 14 marca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR LVI/410/2024 RADY GMINY WIZNA z dnia 14 marca 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR LVI/410/2024 RADY GMINY WIZNA z dnia 14 marca 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 kwietnia 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 4 /2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 9 kwietnia 2024

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4 /2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 9 kwietnia 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 kwietnia 2024

Wiadomości

Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2024 rok styczeń

Dodanie nowej wiadomości: Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2024 rok styczeń - [Wszystkie zmiany]

Wykaz placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2024 rok styczeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informator dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2024 rok styczeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz placówek świadczących pomoc ofiarom przemocy domowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 marca 2024

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: Pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiźnie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 lutego 2024

Wiadomości

Informacje o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lutego 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 3/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 20 lutego 2024r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 3/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie z dnia 20 lutego 2024r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 stycznia 2024

Wiadomości

Dodatek Osłonowy

Dodanie nowej wiadomości: Dodatek Osłonowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 stycznia 2024

Wiadomości

Zarządzenie Nr 2/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/2024 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 stycznia 2024

Wiadomości

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027

Dodanie nowej wiadomości: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2021-2027 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 listopada 2023

Wiadomości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 listopada 2023

Wiadomości

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 9/2023

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 9/2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2023

Wiadomości

ZADANIA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZADANIA I CELE POMOCY SPOŁECZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 sierpnia 2023

Wiadomości

Regulamin Organizacyjny Klubu Senior + w Wiźnie

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Klubu Senior + w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 sierpnia 2023

Wiadomości

Zasiłek rodzinny

Dodanie nowej wiadomości: ŚWIADCZENIA RODZINNE - [Wszystkie zmiany]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, Świadczenie rodzicielskie

Dodanie nowej wiadomości: ŚWIADCZENIA RODZINNE Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - [Wszystkie zmiany]

Świadczenia opiekuńcze

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia opiekuńcze - [Wszystkie zmiany]

Fundusz Alimentacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Fundusz Alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 sierpnia 2023

Wiadomości

Karta Dużej Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Karta Dużej Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lipca 2023

Wiadomości

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wizna na lata 2021-2025

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wizna na lata 2021-2025 - [Wszystkie zmiany]

Program Wspierania Rodziny w Gminie Wizna na lata 2021-2023

Dodanie nowej wiadomości: Program Wspierania Rodziny w Gminie Wizna na lata 2021-2023 - [Wszystkie zmiany]

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022 - 2026

Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2022 - 2026 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 czerwca 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: strategie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 czerwca 2023

Wiadomości

Zarządzenie Nr 8/2023

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 6/2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 czerwca 2023

Wiadomości

Statut

Dodanie nowej wiadomości: Statut - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Rozwiązywania Porblemów Społecznych Gminy Wizna 2021r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu za 2022r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności za 2022r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2023

Wiadomości

Klauzula Informacyjna

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula Informacyjna - [Wszystkie zmiany]

IOD

Dodanie nowej wiadomości: IOD - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2020

Wiadomości

Zarządzenie Nr 1/2020

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 1/2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Wiadomości

Zakres działania

Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian